Huisregels

HUISREGELS

• Bij betreding van de coffeeshop bent u bekend en akkoord met onze huisregels. Bij overtreding hebben wij het recht u de toegang te weigeren.

• Toegang uitsluitend voor 18 jaar en ouder. Minderjarigen hebben geen toegang, ook niet onder begeleiding. Bij het vermoeden dat u doorverkoopt aan minderjarigen wordt u de toegang ontzegd.

• Legitimatie is wettelijk verplicht. Op verzoek van ons personeel dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Bij blijk van valse of foutieve legitimatie zal u worden aangehouden en dragen wij u over aan de politie.

• Wij verkopen maximaal 5 gram per persoon, per dag. Wettelijk bepaald mag u niet meer dan 5gr cannabis op zak hebben. U kunt hier op worden gecontroleerd.

• U dient aanwijzingen van ons personeel op te volgen. Ook voor klachten of misstanden kunt u bij ons terecht, wij denken altijd in oplossingen.

• Agressie is niet toegestaan. Ook verbale agressie wordt niet geaccepteerd. Ook als de haze ‘op’ is…

• Wij houden rekening met de buurt; Houd u aan de snelheidsvoorschriften en u doet afval netjes in de daarvoor bestemde prullenbakken.

• Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet toegestaan.

• Het dragen van een hoofddeksel, helm, gewaad, cape, zonnebril (tenzij medisch) dan wel ontbloot bovenlijf of blote voeten zijn bij betreding van de coffeeshop niet toegestaan.

• Wij hebben het recht groepen van 3 (of meer) personen de toegang te weigeren. Bij constatering van hinderlijke samenscholing binnen de winkel zullen wij u alsnog de toegang ontzeggen.

• Dieren zijn niet toegestaan, behalve hulp- en geleidehonden.

• Bellen in de coffeeshop is niet toegestaan.

• Alcohol, harddrugs, extracten, wapens, nepwapens, messen en soortgelijke attributen zijn absoluut niet toegestaan. Ons personeel heeft toestemming uw persoonlijke spullen hier op te controleren.

• Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto’s of video’s te maken.

• Handelen in of vanuit de zaak, in welke vorm dan ook, is ten strengste verboden.

• In en om de coffeeshop is 24-uur per dag camerabewaking. U gaat er mee akkoord dat er opnames worden gemaakt. Bij calamiteiten kunnen deze aan derden worden getoond.

• De coffeeshop is niet aansprakelijk voor verdwijning van privé-eigendommen.

• Na 23:50u hebben wij het recht geen toegang meer te verlenen. De coffeeshop is om 00:00u gesloten en dient iedereen de zaak te hebben verlaten. Kom ruim op tijd om teleurstellingen te voorkomen.

• Bij overlast wordt u de toegang geweigerd. Onder overlast verstaan wij: Foutparkeren, draaiende motor, hinderlijke muziek, rondhangende klanten voor of nabij de shop. Wij waarschuwen u eerst bij herhaling volgt een tijdelijke of definitieve ontzegging van de toegang.

• U dient na bezoek aan de coffeeshop het terrein rustig te verlaten, rekening houdende met andere aanrijdende bezoekers. Houd u aan de verkeersregels en laat a.u.b. geen vuil achter op straat.